struktura strani

Cvet na prvi pogled izgleda zelo kompliciran, vendar je zelo prefinjeno enostaven. Vsi cvetovi orhidej so sestavljeni iz estih, ve?inoma barvnih cve...
Cela vrsta orhidej vadi v umetnosti parfumiranja, da bi privabile insekte, ki bi jih lahko opraevali. Ali ste vedeli, da nekatere celo spreminjajo v...
Cvetovi orhidej se predstavljajo v zelo razli?nih oblikah, barvah, vzorcih, strukturah in vonjih.
Ve? kot cvetovi povedo pseudobulbe in listje o tem kako je potrebno negovati orhidejo. Razen tega je mono na listju takoj prepoznati da so orhideje ...
Kot pri vseh rastlinah so tudi pri orhidejah korenine odgovorne za preskrbo in transport vode in hranilnih snovi. Ampak to ni vse. Vrste ki rastejo n...
Pri velikem tevilu orhidej, ki rastejo simpodialno, nam takoj padejo v o?i nenavadni gomolji iz katerih raste listje.Pri tem pravzaprav gre za odebe...
Orhideje rastejo na dva na?ina. Lahko podaljujejo rastni vrh - v taknem primeru govorimo da rastejo monopodialno ali pa se podaljujejo oziroma raz...
Orhideje rastejo druga?e kot pa smo to navajeni pri vrtnih rastlinah ali pa pri sobnih rastlinah. Razlog za to lei v tem, da se je tokom evolucije b...
Orhideje tejemo med enokali?nice, ki prav tako kot mlade palme, banane ali kale vzklijejo z enim listom
V okviru Drutva ljubiteljev orhidej Slovenije je bil organiziran obisk Univerzitetnega botani?nega vrta v Brnu. Obisk je organizirala ga. Andreja Sc...
V kolikor ste dobili svojo prvo orhidejo pred 15 ali ve? leti, je ta orhideja skoraj zagotovo bila orhideja Cymbidium. Bolj natan?no povedano mini Cy...
Najve?krat zaradi posebnega zanimanja za orhideje, redkeje pa kot darilo, se sre?amo tudi z vzgojo orhidej iz druine Cattleya. Najve?krat gre za kri...
Cvetenje orhideje je tisti eleni cilj uspene vzgoje orhideje, v naem primeru orhideje Phalaenopsis in tako je zelo teka odlo?itev, ali odrezati c...
Zimski meseci so lahko prav veseli meseci, za ljubitelje orhidej. Veliko, zelo veliko orhidej cveti tokom teh mesecev in to nam je v veliko zadovoljs...
Danes je zelo pogosto darilo, ki ga prejmemo ob razli?nih prilonostih, orhideja Phalaenopsis. Prakti?no vedno gre za orhidejo ki je krianec in ne b...
Ime je samo ime, razen ?e pripada orhideji! Ko gre za imena orhidej, je lahko cela zadeva kar zapletena. Ne gre samo zato, da vemo kako je ime orhide...
Ena izmed glavnih zna?ilnosti, ki jo prepoznamo v druini orhidej, je ta, da imajo tri petala, pri ?emer je eno izmed njih preoblikovano v druga?no o...
Obrazloitev pojmov, ki jih bom uprabil pri navodilih za nego posamezne vrste orhidej Osnovni podatki : v teh bom najprej navedel botani?no ime vrste...
Ime orhideje izhaja iz grkega poimenovanja za moda = orchis. Theophrastus (v letih 370 - 285 p.n.. ) je v svojih raziskavah rastlin tako opisal sku...
Medtem ko imajo vse nae doma?e orhideje botani?na in doma?a imena, imajo tropske vrste orhidej ve?inoma samo botani?ne opise. 1.Opisi oziroma imena ...
Seveda se najprej pustimo zapeljati lepim cvetom orhidej. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tudi na ostale dele rastlin.
V dananjem ?asu modernih sredstev komunikacije in kot eno najve?jih za posredovanje informacij internet, je na njem mono najti veliko informacij o ...
Tako kot vse kar je prav posebnega, tako kot so to tudi orhideje, je najbolje kupiti v specializiranih prodajalnah. To so cvetli?arne, vrtnarije z ok...
zbira orhidej, ki jih boste kupili, je v prvi smeri odvisna od mesta na katero jih boste postavili. To pomeni, koli?ino svetlobe ki jo bodo rastline ...
V obi?ajni literaturi o strupenih rastlinah, orhideje najve?krat niso navedene. Ampak to ne pomeni, da orhideje sploh ne proizvajajo nobenih strupeni...
Cvetni poganjki se pojavijo na razli?nih mestih na rastlini, odvisno od vrste do vrste. Pri Paphiopedilumu se pojavijo na sredini dveh, eden v druge...
Barva, vonj in konstrukcija cveta sluijo zgolj namenu ohranitve vrste. Orhideje so preteno oplojene s pomo?jo insektov, nekatere redke pa tudi s po...
?e odvzamemo oba pola in pu?ave je orhideje mono najti vsepovsod. Najdemo jih lahko v Mongolski tundri in celo na Grenlandiji v bliini vro?ih vrel...
Cvet na prvi pogled izgleda zelo kompliciran, vendar je zelo prefinjeno enostaven. Vsi cvetovi orhidej so sestavljeni iz estih, ve?inoma barvnih cve...
Cela vrsta orhidej vadi v umetnosti parfumiranja, da bi privabile insekte, ki bi jih lahko opraevali. Ali ste vedeli, da nekatere celo spreminjajo v...
Cvetovi orhidej se predstavljajo v zelo razli?nih oblikah, barvah, vzorcih, strukturah in vonjih.
Ve? kot cvetovi povedo pseudobulbe in listje o tem kako je potrebno negovati orhidejo. Razen tega je mono na listju takoj prepoznati da so orhideje ...
Kot pri vseh rastlinah so tudi pri orhidejah korenine odgovorne za preskrbo in transport vode in hranilnih snovi. Ampak to ni vse. Vrste ki rastejo n...
Pri velikem tevilu orhidej, ki rastejo simpodialno, nam takoj padejo v o?i nenavadni gomolji iz katerih raste listje.Pri tem pravzaprav gre za odebe...
Orhideje rastejo na dva na?ina. Lahko podaljujejo rastni vrh - v taknem primeru govorimo da rastejo monopodialno ali pa se podaljujejo oziroma raz...
Orhideje rastejo druga?e kot pa smo to navajeni pri vrtnih rastlinah ali pa pri sobnih rastlinah. Razlog za to lei v tem, da se je tokom evolucije b...
Orhideje tejemo med enokali?nice, ki prav tako kot mlade palme, banane ali kale vzklijejo z enim listom
V okviru Drutva ljubiteljev orhidej Slovenije je bil organiziran obisk Univerzitetnega botani?nega vrta v Brnu. Obisk je organizirala ga. Andreja Sc...
«ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec»

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlanosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o die?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vpraanja

2002-2020 orhideja.com - vse pravice pridrane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information