struktura strani

Potrebna temperatura z ozirom na temperaturno obmo?je v katerem uspeva orhideja, se tokom sezone spreminja. Temperaturna obmo?ja tokom letnega ciklus...
Opravite test s sve?o, v kolikor imate orhideje tudi ?ez zimo na okenski polici (kar je najve?krat tudi slu?aj).
Naslednjim neugodnim pogojem za vzgojo orhidej se morate kolikor je le mono izogibati:
Splono velja, da so sobne temperature, pri katerih se mi po?utimo dobro, tudi temperature pri katerih ve?ina orhidej uspeva dobro.
Orhideje rastejo v razli?nih klimatskih conah. Nekatere uspevajo v vedno vlanih, toplih podro?jih, medtem ko druge rastejo v menjaje se vlanih in t...
Pravzaprav je skoraj nemogo?e to?no povedati kdaj in kako gnojimo. Pogostost gnojenja orhideje je odvisna od velikosti rastline, njene starosti, indi...
V osnovi je orhidejam vseeno ali so hranilne snovi ki jih prejme organsko ali mineralno vezane. Pomembno je le to, da jih prejmejo ob pravem ?asu.
Orhideje so v osnovi majhni jedci. V njihovem naravnem okolju lahko razirjajo svoje korenine poljubno, mi pa jih sadimo v omejen prostor
Kadar je dalj ?asa lepo, son?no, toplo vreme, se substrat v katerem orhideje rastejo zelo hitro osui.
Napake pri negi in tako tudi napake pri zalivanju se ne pokaejo prav hitro.
Za ?as ko smo na dopustu in nimamo nikogar, ki bi za nas zalival orhideje imamo pravzaprav dve izbiri.
Orhideje je najbolje zalivati od zgoraj. Zalijemo jih tako, da dobro namo?imo celoten substrat.
Razmaki med posameznimi zalivanji so odvisni od ve?ih posameznih faktorjev kot so -tip uporabljenega substrata, njegove sestave in njegovih lastnosti...
Dobra voda za zalivanje bi naj bila zelo malo kisla in mehka. Z izjemo nekaterih Paphiopedilum-ov so vse ostale orhideje zelo ob?utljive na vsebnost ...
Orhideje imajo rade stik z vodo. Ampak ta kontakt mora biti kratek in intenziven.
Reden dotok sveega zraka je za orhideje izredno pomemben. e posebej je to pomembno za njihove zra?ne korenine.
Plastenka za prenje rastlin, ter podstavek napolnjen z vodo - sta dvoje sredstev za pove?anje zra?ne vlanosti, ki sta se doslej najbolje izkazali. ...
Merimo jo s higrometrom. Ta naprava je vgrajena v sobne vremenske postaje skupaj s termometrom in barometrom
Zra?na vlanost med 60% do 70% je idealna klima, v kateri se orhideje dobro po?utijo.
Cvetovi orhidej Cattleya so izredno veliki in zato tudi zelo vpadljivi. So bogatih barv in e posebej okraeni s poudarjeno ustnico. Zraven nekje 60-...
Orhideje morajo biti velikokrat pravi umetniki preivetja v naravnem okolju kjer ivijo. Tako so tiste, ki so izpostavljene velikim ekstremom, kot so...
Osnovni podatki: Orhideje Paphiopedilum imenujemo po doma?e tudi enski/lepi ?evelj?ki. To ime so dobili najverjetneje zato, ker je ustnica teh orh...
Veliko truda je bilo vloeno v krianje orhideje Phalaenopsis, ki bi proizvedlo rde?o barvo cveta. Rde?e sepale in petale se namre? naravno ne pojavl...
Osnovni podatki: Vitalni Cimbidij je verjetno najpomembnea vrsta orhideje, ki se uporablja za rezano cvetje, med orhidejami. Predvsem iz Tajske prih...
Osnovni podatki: Nek nizozemski botanik je nael prvi primerek te rastline leta 1825. Ta rod vsebuje nekje 50 vrst. Ime je izpeljanka iz besede phala...
Ime orhideje izhaja iz grkega poimenovanja za moda = orchis. Theophrastus (v letih 370 - 285 p.n.. ) je v svojih raziskavah rastlin tako opisal sku...
Medtem ko imajo vse nae doma?e orhideje botani?na in doma?a imena, imajo tropske vrste orhidej ve?inoma samo botani?ne opise. 1.Opisi oziroma imena ...
Seveda se najprej pustimo zapeljati lepim cvetom orhidej. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tudi na ostale dele rastlin.
V dananjem ?asu modernih sredstev komunikacije in kot eno najve?jih za posredovanje informacij internet, je na njem mono najti veliko informacij o ...
Tako kot vse kar je prav posebnega, tako kot so to tudi orhideje, je najbolje kupiti v specializiranih prodajalnah. To so cvetli?arne, vrtnarije z ok...
zbira orhidej, ki jih boste kupili, je v prvi smeri odvisna od mesta na katero jih boste postavili. To pomeni, koli?ino svetlobe ki jo bodo rastline ...
V obi?ajni literaturi o strupenih rastlinah, orhideje najve?krat niso navedene. Ampak to ne pomeni, da orhideje sploh ne proizvajajo nobenih strupeni...
Cvetni poganjki se pojavijo na razli?nih mestih na rastlini, odvisno od vrste do vrste. Pri Paphiopedilumu se pojavijo na sredini dveh, eden v druge...
Barva, vonj in konstrukcija cveta sluijo zgolj namenu ohranitve vrste. Orhideje so preteno oplojene s pomo?jo insektov, nekatere redke pa tudi s po...
?e odvzamemo oba pola in pu?ave je orhideje mono najti vsepovsod. Najdemo jih lahko v Mongolski tundri in celo na Grenlandiji v bliini vro?ih vrel...
«ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec»

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlanosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o die?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vpraanja

2002-2020 orhideja.com - vse pravice pridrane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information