Vzgoja orhidej v substratu iz lubja

Vzgoja - substrat in presajanje

Vzgoja orhidej v substratu iz lubjaKot organska komponenta v substratih ali pa kot samostojna sestavina substrata za sajenje orhidej, je lubje ena najbolj pogostih sestavin, ki jih sre?amo v uporabi za ta namen. Najpogosteje je uporabljeno lubje borovcev, vendar bi se lahko uporabilo tudi lubje (lubje s koš?ki lesa) kakšnega drugega drevesa, predvsem takšnega katerega les je že v osnovi bolj trpežen (hrast, sadno drevje).

Lubje je poceni, lahko dosegljivo, enostavno za uporabo in hkrati ima zelo dobre lastnosti kar se ti?e zadrževanja vlage in omogo?anja dostopa zraka do korenin orhidej.

Najve?ja slabost lubja pa je vsekakor njegova zahteva za dodatnim dušikom in njegovo relativno hitro razpadanje. Pri razpadanju lubje potrebuje dušik. In tokom razpadanja pravzaprav tekmuje z orhidejo po tem hranilu. Orhideje, ki so posajene v mešanice, ki vsebujejo lubje, potrebujejo zato dodajanje ve?je koli?ine dušika kot pri drugih mešanicah, da so lahko ustrezno zadovoljene njihove potrebe po dušiku in se tako zagotovi to hranilo za optimalno rast.

Kvaliteta ponujenega lubja na tržiš?u lahko zelo niha in je predvsem odvisna od tega kako hitro je bilo lubje posušeno pred pakiranjem in pošiljanjem v prodajo. Lubje ki je ostalo vlažno po obdelavi, prav posebno pa ?e je potem bilo še skladiš?eno v ve?jih nasipih, pri?ne hitro razpadati. Razpadati do te mere, da že dobro razpada, preden pride v roke gojitelja orhidej. Lubje visoke kvalitete lahko obstane v uporabi tudi do tri leta, medtem ko lubje slabe kvalitete ne preživi niti leto dni.

Lubje je obi?ajno razdeljeno po velikosti delcev. Pri tem je fina mešanica obi?ajno velikosti 0-15 mm, srednja 15 mm – 25 mm in groba 25 – 40 mm . Najbolj groba zrna se le redko uporabljajo, še najbolj le pri orhidejah Vanda. Najpogostejša uporaba je srednje mešanice 15 – 25 mm, pa tudi fine velikosti ?e pri tem najbolj fina zrnca (pravzaprav prah) predhodno odstranimo iz izbranega materiala.

Sveže lubje ali pa zelo suho lubje, je na za?etku zelo težko navlažiti. Pred uporabo v substratu za sajenje, je potrebno lubje dobro namo?iti v vodo, tako da se koš?ki dobro razmo?ijo in da voda ne zdrsi enostavno z njihove površine. Pri tem pa namo?imo le toliko lubja kot ga bomo pri presajanju porabili, saj navlaženo lubje pri?ne kar hitro razpadati, še posebej ?e se nekaj ?asa hrani dodobra namo?eno.

Pri vzgoji orhidej v substratih, ki vsebujejo ve?je koli?ine lubja, je priporo?ena uporaba teko?ih gnojil. Zaradi onemogo?enega pre?nega gibanja vode v substratu, so gnojila s trajnim delovanjem (kroglice in podobni sistemi) neu?inkovita.
Zelo dobra lastnost substrata iz lubja je tudi njegova dobra propustnost za višek vode, saj višek zalite vode zelo hitro odte?e iz lon?ka. To je zelo pomembno kadar nižamo no?ne temperature za cvetenje orhidej, saj so takšne rastline lahko ob jutranjem zalivanju že osušene do ve?era in tako zmanjšamo nevarnost pojava plesni in gnilob. To tudi omogo?a bolj aktivno uporabo gnojil (ve?krat moramo zalivati, torej lahko tudi bolj pogosto gnojimo), brez nevarnosti da pride do zažiga korenin, saj lahko višek soli, ki so se nabrala zaradi gnojenja hitro in dobro izperemo iz lon?ka.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information