Tako so sestavljeni substrati za orhideje

Vzgoja - substrat in presajanje

nenavaden_nacin_zivljenja_orhidejOrhideje lahko rastejo v organskih, mineralnih ali sinteti?nih substratih, lahko pa tudi v mešanici vseh teh.

Klasi?ne mešanice substrata za sajenje orhidej, ki so bile v za?etkih gojenja orhidej na razpolago, najdemo sestavine kot so korenine praproti, kot listje praproti, dolgovlaknate vrste mahu in šote.
V glavnem pa te mešanice danes niso ve? v uporabi, ker so naravna nahajališ?a teh sestavin ogrožena. V kolikor se še takšne mešanice pojavijo na tržiš?u, so zelo drage. V prihodnosti pa jih ne bo ve?, saj postajajo nahajališ?a teh sestavin del narodnih parkov, ki so zaš?itena proti posegom v njihove ekosisteme.

Tako se na tržiš?u pojavljajo nove, moderne mešanice substratov, ki pa so v glavnem sestavljene iz kratko vlaknatih šot, borove skorje, plute, stiropora, lesnega oglja in raznih mineralnih primesi - kot so koš?ki plinjenega betona (kot je siporeks), apnenec iz školjk, obi?ajni apnenec, lava, perlit. ?eprav so nekatere od teh mešanic lahko precej kisle, se orhideje presenetljivo dobro po?utijo v njih.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information