Vzgoja orhidej v substratu iz Sphagnum mahu

Vzgoja - substrat in presajanje

Vzgoja orhidej v substratu iz Sphagnum mahuMahove teh vrst lahko najdemo skoraj povsod po svetu. Kar pa imamo v mislih, ko pomislimo na uporabo tega mahu za substrat pri vzgoji orhidej, so pa vrste ki oblikujejo dolgo vlaknata stebla, ki so kot takšna nepoškodovana, posušena in le deloma razpadla. Tako skoraj vsi komercialno razpoložljivi viri ponujajo takšen mah, ki zadostuje pravi kvaliteti za sajenje orhidej, mah, ki prihaja iz Nove Zelandije.

To je zelo drag material za sajenje, ampak zelo dobre lastnosti, ki jih ta material ima, v veliki meri odtehtajo visoko ceno. Pri tem želim poudariti, da je to mah in ne šota iz teh vrst mahu. Šota iz Sphagnuma ima druga?ne lastnosti kot sam Sphagnum mah, ?eprav se pa tudi ta vedno ve? uporablja.

Najpomembnejši lastnosti, ki jih ta mah prinaša s seboj, sta izredna sposobnost zadrževanja mokrote in njegove naravne sposobnosti, ki prepre?ujejo in zadržujejo rast plesni in gnilobe.

Ti mahovi imajo sposobnost da zadržijo neverjetne koli?ine vode in bi kot takšni na prvi pogled bili popolnoma neprimerni za vzgojo orhidej. Ampak ravno ta sposobnost da prepre?uje in zadržuje rast plesni in gnilobe kljub mokroti omogo?a, da kljub veliki vlažnosti to orhidejam ne škoduje. Se pravi, kljub temu da ta substrat daje ob?utek kot da orhideje dobesedno rastejo v mo?virnatih tleh, je ta substrat odli?en v kolikor so temperaturne razmere, še posebej pa tudi svetloba, prilagojene. Ravno ta lastnost, da zadržuje takšne koli?ine vode, je lastnost ki je izredno dobrodošla, kadar so pogoji za rast orhidej takšni, da so temperature izredno visoke. Kadar substrat zadržuje v podro?ju korenin toliko vode, to dejstvo skoraj uni?i škodljiv vpliv visokih temperatur, ko lahko orhideje (še posebej tiste, ki nimajo pseudobulb) ob?utijo primanjkovanje vode in so v sled tega izpostavljene stresu, ki škodljivo vpliva na njihovo rast.

Ne glede na to, kakšne pogoje vzgoje lahko vzpostavimo, kljub trudu v rastlinjaku da pove?ujemo zra?no vlažnost, tokom najbolj vro?ih dni, imajo orhideje težavo v preskrbi z vodo. Še posebej pri orhidejah z ve?jo listno maso, korenine enostavno ne uspejo pri visokih temperaturah, oskrbovati listje z dovolj vode. Takšno primanjkovanje vode tako škodljivo vpliva na metabolizem rastline, to je da upo?asni njeno rast. Kadar pa je substrat okrog korenin tako napojen z vodo, kot pri tem mahu, pa je ta stres pomanjkanja vode minimalen in rastline bolje rastejo.

Sphagnum mah, ki je uporaben za sajenje orhidej, je najve?krat dosegljiv v stisnjeni in posušeni obliki. Takšnega je potrebno najprej dobro namo?iti, pri ?emer pa je priporo?ljivo uporabljati rokavice, saj lahko prašne substance v takšnem mahu povzro?ajo draženje. Po tem, ko smo namo?ili mah v vedru vode, višek vode dobro iztisnemo iz njega. Na?in sajenja v mah je takšen, da orhidejo manj trdno posadimo v njega, vendar dovolj trdno, da se rastlina ne pomika prosto sem in tja v njem.
Zaradi možnosti pre?nega pomikanja vode v substratu iz Sphagnum mahu, je gnojenje z gnojili ki postopoma sproš?ajo hranila smiselno. Pri tem na?inu in pri obi?ajnih na?inih gnojenja, pa je potrebno upoštevati ritem rasti orhideje, ki jo gnojimo. V tem substratu se namre? hranila mo?no kopi?ijo in tudi mo?nejša izpiranja (to je zalivanje z ve?jo koli?ino vode) niso popolnoma uspešna. Tako je potrebno biti še posebej previden s koli?inami gnojila, ki ga uporabljamo, saj do zažiga korenin hitro pride.

Prav tako je potrebno biti zelo previden pri zalivanju orhidej tokom zime, saj takšen substrat ostaja dolgo moker in lahko tako ovira mirovanje orhidej (pri tistih ki imajo takšno mirovanje tokom zime). Zima je obdobje nižjih temperatur in manjše intenzitete in ?asa svetlobe, ki jo imajo rastline na razpolago. Tako je tudi upo?asnjena potrošnja vode. Iz tega razloga je smiselno zalivanje orhidej uskladiti z vremensko napovedjo, ko je predvideno vsaj nekaj ve? zaporednih son?nih dni, da se vsaj najve?ja mokrota ?imprej posuši/oziroma voda potroši.

Zaradi svoje zgradbe je Sphagnum mah zelo odporen na razpadanje. Izgleda tako, kot da se tokom ?asa z njim sploh ni? ne dogaja. Kljub temu pa izkušnje kažejo, da se ta substrat prav tako spreminja in pri tem spreminja svojo kemi?no strukturo. Na to še posebej kažejo spremembe zdravja orhidej, ki ve? let ostanejo posajene v takšen mah, saj se njihovo zdravje postopoma slabša, dlje kot ostanejo v tem substratu. Prav tako se v primeru, da rastline gojimo v bolj temnih in vlažnih pogojih (kot na primer orhideje Phalaenopsis), pri?ne Sphagnum mah barvati v modro vijoli?no barvo sloja alg, ki je vsa nekako sluzasta. Takšen pojav je potem potrebno ali kemi?no kontrolirati, ali pa orhideje presaditi v svež substrat.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information