Vzgoja - substrat in presajanje

Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvet orhideje Cattleya, to?neje Brassolaeliocattleya Karmaneethong Green DelightPri vsaki orhideji se prej ali slej pojavi potreba po presajanju. Najtežje je seveda izbrati najboljši ?as za presajanje orhidej. Potreba za presajanjem se pojavi zaradi propadanja orhideje v obstoje?em lon?ku, v starem substratu ki ni ve? dobro propusten za zrak. V dveh ali treh letih, lahko orhideja preraste obstoje?i lon?ek in je prav tako potrebno orhidejo presaditi. Lahko se tudi zgodi, da smo orhidejo preve? zalivati. S tem smo poškodovali korenine orhidej, ki so pri?ele gniti. Takšno orhidejo je prav tako potrebno presaditi. Vsaka od zgoraj naštetih težav seveda narekuje svoj ?as presajanja.

Kako potem izberemo najboljši ?as za presajanje orhidej?

V kolikor gre za to, da je potrebno orhidejo presaditi ker je prerasla stari lon?ek, potem imamo bolj odprte možnosti, kdaj presadimo orhidejo. Za posamezno ve?jo družino orhidej, ki jih gojimo doma, bi ta ?as bil slede?i:


Presajanje orhidej Cattleya

Za orhideje Cattleya in njej podobne orhideje, je najboljša izbira ?asa za presajanje po cvetenju, po tem ko se pojavi nova rast. Najve?krat se pojavi nova rast na orhidejah Cattleya v zgodnjem spomladanskem ?asu. Takrat je potrebno po?akati tako dolgo, da se na tej novi rasti pojavijo nastavki novih korenin in takrat je najboljši ?as za presajanje. Orhidejo Cattleya Presadimo tako da ne poškodujemo teh novih nastavkov korenin. V kolikor bi bil novi poganjek dolg že 5 – 7 cm pa se nove korenine še nebi pojavile, je tudi takrat pravi trenutek za presajanje. Tako je najbolje presajati orhideje Cattleya v mesecih Februar do April.


Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvetovi križanca orhideje Cymbidium Presajanje orhidej Cymbidium

Za orhideje Cymbidium je najboljša izbira ?asa za presajanje v pomladanskem ?asu. Najbolje je po?akati, da se pojavi nova rast. Ko je ta približno 4 – 7 cm velika orhidejo presadimo. Najboljši ?as za to je v mesecih Marec do April. Orhideje Cymbidium najprej utrdimo za približno tri tedne na prostem in jih potem presadimo. Orhideje Cymbidium je kar težko presaditi in je samo presajanje bolj grobi postopek. Iz tega razloga poizkušamo presaditi orhidejo Cymbidium preden se pojavi nova rast, da je nebi pri presajanju poškodovali. To ni tako ugodno za rastlino in pogosto se zgodi, da orhideja Cymbidium za teko?o sezono izpusti cvetenje.


Presajanje orhidej Dendrobium

Za orhideje Dendrobium je najboljša izbira ?asa za presajanje v pomladanskem ?asu. Pri tem je potrebno napraviti majhno razliko v ?asu presajanja med dvema najpogostejšima tipoma orhidej Dendrobium, ki jih gojimo doma. Ta dva tipa sta Dendrobium phalaenopsis tip in Dendrobium nobile tip.

Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cela rastlina orhideje Dendrobium Phalaenopsis tip, manjše rasti - Dendrobium phalaenopsis tip presajamo po cvetenju in to takrat ko opazimo poganjanje nove rasti, na zadnji-najnovejši pseudobulbi. Ko je ta nova rast velika vsaj 3 cm orhidejo Dendrobium phalaenopsis tip presadimo in to najkasneje takrat, ko opazimo oblikovanje novih korenin na tej novi rasti. Najboljši ?as za presajanje je v mesecih od januarja do marca. V kolikor v tem ?asu nebi opazili nove rasti, s koncem meseca marca orhidejo Dendrobium phalaenopsis tip kljub temu presadimo.


Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvet orhideje Dendrobium nobile tip - Dendrobium nobile tip presajamo prav tako po cvetenju. Za razliko od Dendrobium phalaenopsis tip, te orhideje šele z mesecem januarjem pri?enjajo cveteti. Obdobje ko te orhideje Dendrobium cvetijo, lahko traja tudi do meseca maja. Takoj ko orhideja Dendrobium nobile tip odcveti jo presadimo. Obi?ajno bomo s koncem cvetenja opazili že oblikovanje nove rasti. V kolikor bi ta nova rast bila že tokom cvetenja velika cca. 10 cm, orhidejo kljub cvetenju takoj presadimo. Orhidejo Dendrobium nobile tip prav tako takoj presadimo, ?e bi orhideja še v za?etku junija cvetela.
STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information