Kdaj presaditi orhideje Oncidium, Miltonia / Miltoniopsis in Odontoglossum (Cambria)

Vzgoja - substrat in presajanje

Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - množica cvetov orhideje Oncidium križanec Aloha IwanagaPri vsaki orhideji se prej ali slej pojavi potreba po presajanju. Najtežje je seveda izbrati najboljši ?as za presajanje orhidej. Potreba za presajanjem se pojavi zaradi propadanja orhideje v obstoje?em lon?ku, v starem substratu ki ni ve? dobro propusten za zrak. V dveh ali treh letih, lahko orhideja preraste obstoje?i lon?ek in je prav tako potrebno orhidejo presaditi. Lahko se tudi zgodi, da smo orhidejo preve? zalivati. S tem smo poškodovali korenine orhidej, ki so pri?ele gniti. Takšno orhidejo je prav tako potrebno presaditi. Vsaka od zgoraj naštetih težav seveda narekuje svoj ?as presajanja.

Kako potem izberemo najboljši ?as za presajanje orhidej?

V kolikor gre za to, da je potrebno orhidejo presaditi ker je prerasla stari lon?ek, potem imamo bolj odprte možnosti, kdaj presadimo orhidejo. Za posamezno ve?jo družino orhidej, ki jih gojimo doma, bi ta ?as bil slede?i:


Presajanje orhidej Oncidium

Za orhideje Oncidium je najboljša izbira ?asa za presajanje po cvetenju, in to v spomladanskem ?asu. Mladi poganjki orhidej Oncidium so zelo ob?utljivi na gnilobo, zaradi tega je priporo?ljivo te orhideje presaditi preden te poženejo novo, mlado rast. Tako se te orhideje Oncidium lahko presajajo že v mesecih od januarja do marca. V kolikor pa orhideja Oncidium še v mesecu marcu cveti, pa takoj po njenem cvetenju.


Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvet križanca orhideje Miltonia (pravzaprav Miltoniopsis-a


Presajanje orhidej Miltonia (Miltoniopsis)

Za orhideje Miltonia (Miltoniopsis) je najboljša izbira ?asa za presajanje po spomladanskem cvetenju in to še pred koncem meseca maja. Razlog za to leži v dejstvu, da imajo orhideje Miltonia (mišljene so pravzaprav orhideje Miltoniopsis, ki so najve?krat pri nas v prodaji) tanke in ob?utljive korenine in prav tako nežno ob?utljivo listje. Iz tega razloga je potrebno, da se pred vro?imi poletnimi meseci orhideja Miltonia (Miltoniopsis) že dobro ukorenini, da lažje to vro?ino prenese. Drugi ?as za presajanje orhideje Miltonia (Miltoniopsis) je lahko v jesenskem ?asu. V kolikor bi orhideja cvetela tudi v jesenskem ?asu, pa takoj po njenem cvetenju. Takrat ni težav z višjimi temperaturami in rastlina to je naša orhideja Miltonia (Miltoniopsi) bo lahko uspešno nadaljevala svojo rast.

Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvetovi orhideje Vylstekeara, ve?krat dodano ime Cambria, gre za orhidejo križanec, pri ?emer je zelo dominanten vpliv orhideje Odontoglossum

Presajanje orhidej Odontoglossum (Cambria)

Za orhideje Odontoglossum in njegove križance (recimo da jih zberemo pod skupnim imenom Cambria), je najboljši ?as za presajanje po cvetenju in to v spomladanskem ?asu. Odontoglossum (Cambria) se prav tako morajo dobro prijeti in nadaljevati z rastjo pred višjimi poletnimi temperaturami. Tako te orhideje Odontoglossum (Cambria) lahko presajamo že od februarja pa vse do konca meseca aprila. Pazljivi moramo biti edino, da ne zalivamo po novi mladi rasti, saj je ta zelo ob?utljiva na gnilobo.


Kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej - cvetovi orhidej Paphiopedilum; slikala Alenka Vaupoti? Presajanje orhidej Paphiopedilum

Za orhideje Paphiopedilum je najboljši ?as za presajanje v spomladanskem ?asu. To so orhideje, ki nimajo pseudobulb in je za njih zna?ilno da cvetijo takoj po tem, ko listna rozeta doraste tokom poletja, iz te listne rozete. Tako orhideje Paphiopedilum presadimo že zgodaj spomladi od meseca januarja naprej pa vse do konca meseca aprila. V kolikor pa je nova listna rozeta velika že približno 3 cm, pa je to zadnji ?as da takšno orhidejo Paphiopedilum presadimo. V kasnejše ?asu orhideje Paphiopedilum ne presajamo, saj lahko zmotimo rast listne rozete in s tem za to sezono najverjetneje ne bo cvetenja.
Ve? informacij o presajanju ostalih orhidej pa najdete v ?lanku kako izbrati kdaj je najboljši ?as za presajanje orhidej.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information