Pravilna temperatura

Vzgoja - temperatura

pravilna_temperatura

Orhideje rastejo v razli?nih klimatskih conah. Nekatere uspevajo v vedno vlažnih, toplih podro?jih, medtem ko druge rastejo v menjaje se vlažnih in toplih podro?jih, druge ponovno rastejo v suhih in toplih podro?jih tokom dneva - pono?i pa vlažnih in hladnih podro?jih. Poznamo pa tudi vrste ki živijo v hladno vlažnih podro?jih.


Kot osnovno pravilo pri negi orhidej je dodelitev pravilnega temperaturnega obmo?ja in ta razdelimo na tri takšna temperaturna obmo?ja:

- hladno,

- temperirano,

-toplo

Zelo pomembno je da to?no vemo, kakšne zahteve po temperaturi ima naša orhideja. Te temperaturne zahteve so namre? znotraj samega rodu orhideje ( kot je na primer Dendrobium ) lahko zelo razli?ne. Pri tem rodu orhidej najdemo vrste za vsako temperaturno obmo?je. Zato se vedno pozanimajte za pravilno ime rastline, da boste lahko ugotovili v katero temperaturno obmo?je spada.

 

Pomen nihanja temperature med dnevom in no?jo:

Pri toploto zelo potrebnimi vrstami so no?ne temperature veliko krat za 7 do 12 stopinj nižje kot dnevne. To nihanje temperature je zelo pomembno za veliko vrst orhidej da lahko zacvetijo, ?e ne tako pomembno, da do cvetenja sploh ne pride ?e tega nihanja ni. To nihanje naj bo minimalno 4 - 6 stopinj Celzija.

Hkrati pa je potrebno vedeti, da pri orhidejah ki zahtevajo veliko toplote je potrebno vzdrževati tudi višjo zra?no vlažnost.

 

Nasvet:

V kolikor gojite ve? razli?nih vrst orhidej, pazite da izbirate za isto mesto orhideje, ki spadajo v isto temperaturno obmo?je.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information