Pravo gnojilo

Vzgoja - voda in gnojila

Pravo gnojiloV osnovi je orhidejam vseeno ali so hranilne snovi ki jih prejme organsko ali mineralno vezane. Pomembno je le to, da jih prejmejo ob pravem ?asu.

To pa je najlažje dose?i z v vodi topnimi mineralnimi gnojili. Hranila teh gnojil se v vodi takoj stopijo in tako so lahko orhidejam takoj na razpolago.

Organska gnojila na drugi strani potrebujejo vlažna tla, se po?asi razgrajujejo in tako niso takoj na razpolago rastlinam. V kolikor se torej odlo?imo za organsko gnojenje, moramo ritem rasti rastline to?no poznati in to pri orhidejah ni tako enostavno.

Za za?etnika so obi?ajna gnojila za orhideje, ki so dosegljiva v ve?ini trgovin s potrebš?inami za vrt najlažje dosegljiva in tudi najlažja za uporabljat. Gnojila je potrebno le to?no po navodilih dozirati.

Ni pa nujno da uporabljate le gnojila za orhideje. Uporabljate lahko tudi druga gnojila za rastline, predvsem takšna ki so namenjena za cveto?e rastline. Posebno pozornost pa morate nameniti doziranju teh gnojil - obi?ajno koli?ino gnojila namenjenega za cveto?e lon?nice razred?ite deset krat, ?e ga uporabite za orhideje. V kolikor tega ne storite, lahko uni?ite ob?utljive korenine orhidej. Tako red?ite teko?a gnojila kot tudi gnojila v prahu.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information