Vzgoja -

Kako je možno pove?ati zra?no vlažnostPlastenka za pršenje rastlin, ter podstavek napolnjen z vodo - sta dvoje sredstev za pove?anje zra?ne vlažnosti, ki sta se doslej najbolje izkazali. Plastenka za pršenje, je sredstvo ki je cenovno zelo dostopno in vedno pripravljeno za delovanje.

Nastavek za pršenje je potrebno postaviti na najbolj fino pršenje. Pri pršenju po rastlinah pazimo, da pršimo vedno samo po listju, substratu in koreninah ki so morda vidne. Nikoli ne pršimo po cvetju. Tako kot pri zalivanju, tudi tukaj velja da pršimo vedno zjutraj oziroma v dopoldanskih urah, da ima rastlina ?as da se osuši do ve?era, preden se ponovno ohladi - saj mokrota in hladno lahko povzro?ita razvoj gnilobe. Pomembno, ne škropiti po rastlinah ki so osvetljene s soncem. Kapljice na listih ki so obsijani s soncem, lahko povzro?ijo ožig na listih.

Elektri?ni vlažilniki zraka so primerni predvsem pozimi, da pomagajo ohranjati konstantno zra?no vlažnost, ko jo grelna telesa tako zmanjšujejo. Takšen vlažilnik zraka je možno dobiti v specializiranih elektro trgovinah ali trgovinah z vrtnarsko opremo.

Podstavek z vodo je pravzaprav posoda, ki ustreza meram okenske police torej je pravokotna v njej so pa podstavki za lon?ke narobe obrnjeni, tako da zgornji del gleda iz vode. Na njih postavimo orhideje. Ta voda, ki nikoli ne doseže lon?kov, stalno izpareva in tako so naše orhideje vedno obdane z ve?jo zra?no vlažnostjo.

Podstavek napolnjen z glinoporom ali šoto, je pravzaprav enako kot pravokotna posoda katero smo napolnili s tem materialom. Ta material je vpojen in ga tako lahko konstantno držimo vlažnega. ?im pa je vlažen pa iz njega konstantno izpareva voda. Tudi ta na?in vlaženja zraka je zelo primeren za orhideje.

Da pove?amo zra?no vlažnost lahko postavimo tudi posode z vodo med lon?ke z orhidejami. V kolikor imamo tudi ve?je okrasne lon?ke, lahko te napolnimo s šoto in v takšne lon?ke postavimo orhideje. K ve?ji zra?ni vlažnosti prinese tudi kakšen okrasni sobni vodnjak ob katerem stojijo orhideje. V kolikor stojijo naše rastline v skupini z veliko listnimi tropskimi rastlinami, tudi te rastline pove?ujejo zra?no vlažnost v svoji neposredni bližini. Še posebej so pa primerne mo?virnate rastline, ki pa tako ali tako stalno rastejo v vodi, kot na primer ciperus.

Drobno priporo?ilo: Pri pršenju rastlin uporabljajte destilirano vodo ali prekuhano, postano vodo sobne temperature ali rahlo toplejšo. S tem prepre?ite da bi se na okenskih policah in steklu odlagal vodni kamen. Voda ki jo damo v postavke z namenom da pove?ujejo zra?no vlažnost pa ni potrebno prekuhavati ali celo uporabljati destilirano. Uporabimo lahko navadno vodo iz pipe. Ko se pojavijo usedline vodnega kamna, jih enostavno odstranimo pri ?iš?enju s kisom ali ?istilom ki je namenjen za odstranjevanje vodnega kamna.

Pri tem bi še posebej opomnil, da so mladi poganjki nekaterih orhidej izredno ob?utljivi na pove?ano zra?no vlažnost, posebej ?e še po njih škropimo. To ob?utljivost izkažejo tako, da kar naenkrat zagnijejo (na primer, orhideje iz družine oncidium), zato teh orhidej nikoli ne pršimo po mladih poganjkih.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information