Uporaba orhideja.com -Spletno oglaševanje pove?uje vašo prepoznavnost, oglaševanje na straneh povezanih z vašo dejavnost pa še vašo avtoriteto na tem podro?ju in zaupanje v vas. Posledi?no to pove?uje interes za vašimi produkti ali storitvami, pove?uje obisk vaše spletne strani, pomaga pri pridobivanju novih strank in s tem pove?a prodajo.

Obiskovalci internetne strani orhideja.com so mo?no motivirani ljubitelji orhidej, ostalih rastlin in ljubitelji ki jih zanima široka ponudba s podro?ja prodaje teh rastlin in vsega kar lahko doprinese k lažji in boljši oskrbi teh rastlin. Vklju?no s tem je povezan interes tudi za drugimi rastlinami in njihovo oskrbo.

Najve? uspeha pri prodaji svojih storitev ali izdelkov pa se lahko doseže, kadar se ima pozornost tistih, ki jim so ti izdelki in storitve zanimive in jih pravzaprav iš?ejo in potrebujejo. In prav ta pozornost je pri obiskovalcih internetne strani orhideja.com prisotna. Ni boljše priložnosti kot izkoristiti takšno pozornost za pred-prodajo svojih storitev ali izdelkov.

Internetno stran orhideja.com mese?no obiš?e ve? kot 3.000 obiskovalcev. Pri tem se ogleda ve? kot 15.000 strani. Internetna stran obstoja že ve? kot 8 let in ima tako stabilen obisk, ki se vsako leto ve?a. Vsebina internetne strani je že zelo bogata in tako dosega zelo dobro pozicijo pri iskanju po številnih klju?nih besedah na iskalnikih kot sta Google.com in Najdi.si . Vsebina internetne strani je obogatena z novim ?lankom vsakih 7 do 14 dni. Tako se zagotavlja dober in vedno ve?ji obisk strani.


Cena oglaševanja na orhideja.com

Cene se razlikujejo glede na pozicijo oglasa na strani (kot je vidno iz priloženih slik). DDV-ja ne obra?unavamo, ker nismo zavezanci za DDV.


1. pasica 468x60 A : 90,00 € na 1 mesec – oglas na tem mestu se pojavi na vsaki odprti strani in ga za mesec dni zaseda samo en oglas

2. pasica 468x60 B : 70,00 € na 1 mesec - oglas na tem mestu se pojavi na vsaki odprti strani in ga za mesec dni zaseda samo en oglas

3. pasica 300x250 A : 50,00 € na 1 mesec – na tem mestu se pojavlja do najve? 8 razli?nih oglasov; pojavljajo se v naklju?nem vrstnem redu, vsak za 10 sekund in potem se ponavljanje ponovi. Pojavljajo se na vsaki odprti strani

Oglaševanje na internetni strani www.orhideja.com - Prikaz zgornjega dela internetne strani s postavljenimi oglasnimi pasicami
4. pasica 300x250 B : 25,00 € na 1 mesec - na tem mestu se pojavlja do najve? 8 razli?nih oglasov; pojavljajo se v naklju?nem vrstnem redu, vsak za 10 sekund in potem se ponavljanje ponovi. Pojavljajo se na vsaki odprti strani


Oglaševanje na internetni strani www.orhideja.com - Prikaz spodnjega dela internetne strani s postavljenimi oglasnimi pasicami
5. V kolikor bi želeli objaviti svoj ?lanek na internetni strani z opisom svoje dejavnosti ali proizvodov v vaši ponudbi, je tudi ta na?in oglaševanja možen. V tem primeru lahko:

-objavite do 3 povezave na vašo internetno stran na strani v tem ?lanku -objavite do 10 slik vezanih na vašo dejavnost -tekst je lahko dolg do 1000 besed -tekst lahko napišete sami, vendar bo pred objavo pregledan (da je napisan v za javno objavo primernem jeziku in vsebini) -na željo ga lahko optimiziramo za vaše želene klju?ne besede

cena za takšno objavo je 350,00 € na 1 LETO (to je najkrajši zakup ?asa objave)

Bonus: ?lanek bo vsaj 5 tednov objavljen na prvi – vhodni strani orhideja.com v obliki izbrane slike v velikosti 150x150 to?k in uvodnega odstavka v dolžini do 150 besed oziroma 5 stavkov ter seveda naslova ?lanka. Povezave na vašo spletno stran so pa objavljene v glavnem delu ?lanka in ne v tem uvodnem delu.


Oglasne pasice so lahko v formatu jpg, animiran gif, png in swf. Pri tem vam lahko jpg in png izdelamo mi, animiran gif in swf pa priskrbite sami.


V primeru dodatnih vprašanj pokli?ite GSM: +386 / (0) 40 800 545

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information