Na kaj je potrebno paziti pri nakupu

Zanimivo - dobro je vedeti

Na kaj je potrebno paziti pri nakupuSeveda se najprej pustimo zapeljati lepim cvetom orhidej. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tudi na ostale dele rastlin.

Izbiramo le zdrave rastline, kar pa opažamo po slede?ih kriterijih:

-najnovejše doraslo listje mora biti ?vrsto in zdrave zelene barve. Pri orhidejah ki rastejo na temnejših legah je to obi?ajno temnejših zelenih odtenkov, pri tistih ki rastejo na svetlejših mestih je pa to bolj rumeno zelene barve. Starejše listje je lahko slabše, saj je treba vedeti, da je to lahko že eno ali ve? let staro.

-najnovejše pseudobulbe, ki še niso pognale novih poganjkov ali cvetnega stebla, morajo biti ?vrste. Pseudobulbe ki pa so že pognale novi vrh ali cvetno steblo so pa že lahko nagubane. Rastline namre? za svojo nadaljnjo rast ?rpajo energijo iz pseudobulb, zato te izgubijo ?vrstost in se nagubajo.

-odvisno od vrste so lahko starejše pseudobulbe brez listja in so nagubane, pa je rastlina kljub temu zdrava. Pri tem pazimo, da se odlo?amo za takšne rastline, pri katerih vidimo novo rast iz takšne pseudobulbe brez listja, ali pa da je najnovejša pseudobulba še z listjem in je to zdravo. Posebna pozornost je edino potrebna pri dolo?enih rastlinskih vrstah, kjer je normalno z ozirom na ?as mirovanja, da lahko tudi najnovejša pseudobulba odvrže listje, pa je kljub temu zdrava, kot na primer pri veliko vrstah orhidej Dendrobium, ali Cycnoches in podobne

-rastlina ima eden ali ve? novih poganjkov (to je obi?ajno pri rastlinah ki ne cvetijo ali nimajo nastavljenega cvetnega poganjka)

-rastlina ima zdravo cvetno steblo in v kolikor ima to steblo že nastavljene popke, da so ti zdravi

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information