Zanimivo - dogodki

Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Dendrobium cuthbersonii roza barveV okviru Društva ljubiteljev orhidej Slovenije je bil organiziran obisk Univerzitetnega botani?nega vrta v Brnu. Obisk je organizirala ga. Andreja Schulz za ?lane Društva ljubiteljev orhidej Slovenije.

Izlet je bil organiziran tako, da je bil izpeljan prvega dne ogled Univerzitetnega botani?nega vrta in druge dne ogled razstave orhidej v Pragi s povratkom domov po ogledu te razstave. Sam botani?ni vrt, to je rastlinjaki, ki smo si jih ogledali, je razdeljen na tri temperaturna obmo?ja. Razdeljem je pa v štiri sklope. V prvem je pripravljena rastava orhidej. Rastline so dekorativno razporejene in ve?ina jih je cveto?ih. Drugi sklop zajema rastline hladnega podro?ja, tretji toplega podro?ja in zadnji rastline srednjega temperaturnega podro?ja.

slike od 1 - 10

Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Pogled na rastlinjake ob prihoduPrihod k rastlinjakom. Ti ležijo v ograjenem vrtu, polnem razli?nih vrst trajnic, ki uspevajo v tamkajšnji klimi na prostem.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Vstop v razstavni del botani?nega vrtaVstop v razstavni del botani?nega vrta. Sam Univerzitetni botani?ni vrt je zaprt za javnost. Namenjen je tamkajšnjim študentom. V tem vrtu spoznavajo vzgojo teh rastlin, razširjajo zbirko vrst orhidej in nekaterih drugih rastlin. Spoznavajo pa tudi na?ine laboratorijskega razmnoževanja rastlin; sejanje v sterilnih pogojih, tkivno razmnoževanje. Tako se v zbirki nahajajo same botani?ne vrste, razli?ni križanci - tudi takšni, ki so jih sami ustvarili v tej ustanovi.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: raznoliko oblikovano okolje vidno na sami poti ob vhoduPri vstopu v ta vrt ti takoj vzame sapo, saj je le redko možno videti tako raznoliko oblikovano okolje. Od same poti, ki je bila okrašena z razli?nimi orhidejami in bromelijami, do samega pogleda preko "doline" s potokom na drugo stran, kjer se je nahajala stena poraš?ena z razli?nim rastjem in seveda orhidejami. Sam ogled botani?nega vrta je omogo?ila ga. Andreja Shulz, predsednica Društva ljubiteljev orhidej Slovenije. Kot re?eno je ta botani?ni vrt zaprt za javnost, vendar je ga. Shulz zaradi poznanstva z ga. J. Matoušková, ki je skrbnica tega vrta, lahko vseeno omogo?ila ta ogled članom tega društva.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Dolinica s potokom in bujnim rastjemOgraja ob glavni poti je nudila varnost ob pogledu v to "dolinico" s poto?kom in bujnim rastjem. Enostavno je bil pogled na to raznolikost rastlin na takšnem majhnem mestu neverjeten. Bujna rast nas je vse navduševala


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: nekaj rastlin Cattleya-križancevV botani?nem vrtu ohranjajo zbirko botani?nih vrst orhidej, ki jih trenutno štejejo že nekje 4000 razli?nih vrst. Hkrati s to zbirko pa ohranjajo tudi zbirko bolj znanih križancev, ki so komercialno zanimivi. S tem omogočajo svojim študentom nazorni prikaz principov križanja in prikaz prenosa lastnosti posameznih vrst na svoje naslednike. Na sliki je nekaj rastlin Cattleya-križancev.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Cvetovi orhideje DendrobiumCvetovi orhideje Dendrobium. Rastlina raste iz gmote v kateri se nahajajo še druge orhideje in nekaj drugih vrst rastlin.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Le nekaj mahu zadostuje za rast orhidejeOrhideje so rastle vsepovsod okoli nas. Na tej sliki se tipi?no vidi, kako malo substrata potrebujejo orhideje za dobro rast. Le nekaj mahu postavljenega na mrežo zadostuje.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Cvet orhideje VandaCvet orhideje Vanda. Orhideje Vanda so se nahajale na ve?ih mestih. Zalivanje in koli?ina vlage je zadostovalo za njihovo uspešno rast z velikimi in zdravimi koreninami.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Bujna rast pseudobulb in korenin Cattleya-e maximaDelno obešena v takšnem, že prej omenjenem mrežastem kanalu, je rastla ta ?udovita Cattleya maxima. Zelo lepo se vidi bujna rast pseudobulb in njenih korenin.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Cvet orhideje Cattleya maximaNeverjetno lep cvet orhideje Cattleya maxima.


slike od 11 - 20

Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Bujno rasto?a orhidejaBujno rasto?a orhideja. Cel kup pseudobulb raste iz ene majhne gomote substrata/podlage. Na desni strani se vidi bujna rast korenin druge orhideje, kar dokazuje da v tem vrtu dobro skrbijo za te rastline.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: orhideja vrste EncycliaV zgornjem delu se nahaja bujno cveto?a orhideja vrste Encyclia. Te orhideje karakterizira veliko število manjših cvetov. Njihova vzgoja je zelo podobna vzgoji orhidej Cattleya. V spodnjem delu pa se vidijo orhideje Vanda.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: odprtina v steni iz katere raste orhidejaOdprtina v steni. Tudi ta majhen in nenavaden prostor je dovolj za to dobro rasto?o orhidejo.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Catasetum v spodnjem delu in Cycnodes v zgornjem delu slikeOrhideji Catasetum v spodnjem delu slike in Cycnodes - najverjetneje Cycnodes "Wine Delight" v zgornjem delu slike.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Z rde?imi cvetovi je orhideja CattletoniaV središ?u slike z rde?imi cvetovi je orhideja Cattletonia (križanec med Cattleya in Broughtonia).


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Cvet orhidej Coelogyne rumphii in ZygopetalumCvet orhideje Coelogyne rumphii in orhideje Zygopetalum.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Cvet orhidej Coelogyne rumphii in Zygopetalum drugi?Cvet orhideje Coelogyne rumphii in orhideje Zygopetalum. Tokrat pogled s strani.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Orhideji Coelogyne rumphii in ZygopetalumOrhideja Coelogyne rumphii in orhideja Zygopetalum. Pogled je na primer zasaditve skupaj z drugimi rastinami. Ve? rastlin skupaj ustvarja boljšo mikroklimo in tako za vse udeležene boljše razmere za dobro rast.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Orhideji Catasetum in CynodesOrhideji Catasetum in Cynodes. Tokrat pogled z druge strani in na vso gosto poraš?enost okrog teh orhidej.


Univerzitetni botani?ni vrt Brno - ?eška Republika: Na sredini te slike vidimo orhideje vrste StanhopeaNa sredini te slike vidimo orhideje vrste Stanhopea. Obi?ajno pri?akujemo da te orhideje uspevajo dobro le takrat, ?e jih gojimo v lesenih vise?ih košaricah. Tukaj smo pa bili pri?a uspešni vzgoji teh orhidej, ki so bile pritrjene zgolj na kos veje. Presene?eni smo odkrili to cvetno steblo s tako velikimi popki, ki se bodo vsak ?as odprli. Kot je vidno na sliki, se pri teh orhidejah razvija še veliko cvetnih stebel. Ta vzgoja na kosu veje je o?itno zelo dobra, saj ne ovira rasti cvetnega stebla, ki pri teh vrstah orhidej, raste navzdol - obi?ajno na spodnji strani vise?e lesene košare.


V prohodnje bo dodano še ve? slik iz ogleda tega botani?nega vrta

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information