Nova rast orhidej - prihaja pomlad

Zanimivo -

Nova rast orhidej - prihaja pomladZimski meseci so lahko prav veseli meseci, za ljubitelje orhidej. Veliko, zelo veliko orhidej cveti tokom teh mesecev in to nam je v veliko zadovoljstvo. S tem je nekako naš vztrajen trud in potrpljenje tokom celega leta popla?ano. Kljub temu pa se v nas, po novoletnih praznikih, z daljšimi dnevi ko je svetloba postopoma in vztrajno vedno mo?nejša, pri?ne prebujati zanimanje po pojavu nove rasti pri naših orhidejah.

Torej, kdaj lahko pri?akujemo pojav nove rasti pri orhidejah?

Preve? bi bilo za pri?akovat, da se bo ta nova rast pojavila na vseh orhidejah že tako hitro. Imamo namre? orhideje, ki so cvetele šele v pozni jeseni. Takšne orhideje so na primer Cattleya, Vanda, Oncidium. Te orhideje potrebujejo še nekaj po?itka po cvetenju.

Imamo pa tudi takšne orhideje kot so Phalaenopsis, Comparettia, Oerstedela, Cymbidium in še kakšne, ki se pa ravno zdaj pripravljako k cvetenju ali pa ravnokar cvetijo. Tudi pri teh bi bilo trenutno le težko pri?akovati, da bi že poganjale novo rast. Lahko pa se bo ta pojavila proti koncu cvetenja.

Pri orhidejah, ki pa trenutno še potrebujejo po?itek, pa bi bilo sploh še narobe, da bi takšno novo rast že lahko pri?akovali. Pri?etek nove rasti pri teh orhidejah bi pomenilo, da orhideja sploh ne bo cvetela. Takšne orhideje bi bile na primer Dendrobium-i kot so nobile, parishii, aggregatum, thyrsiflorum.

Orhideje pri katerih lahko že opazimo novo rast so orhideje Dendrobium phalenopsis tip, Oncidium, Miltoniopsis, Paphiopedilum. To so orhideje, ki so cvetele v jesenskem ali poletnem ?asu. Po cvetenju je njihova doba mirovanja že bila dovolj dolga in s tem tudi o?itno druga?na od obdobja, ko se pri?ne njena aktivna rast in razvoj – pomlad, poletje. Ne moremo pri?akovati, da se bo takšna nova rast pri?ela sama od sebe. To bi nas lahko privedlo do ?udenja – kako to, da moja orhideja ne raste? Tako kot smo orhidejo v pozno poletnem in jesenskem ?asu pripravili na obdobje mirovanja, jo moramo tudi vzpodbuditi k novi rasti.

Posebej pomembni so trije pogoji. Ti pogoji so ve? zalivanja, ve? svetlobe, višja temperatura. Pri?etek pogostejšega in intenzivnejšega zalivanja v zgodnji pomladi je lahko zelo velik problem. Upoštevati je potrebno, da je še vedno manj svetlobe in so temperature še vedno nizke in je zaradi tega potreba po vodi še vedno majhna. V kolikor bi v tem ?asu rastlina ostajala predolgo mokra, bi lahko zaradi tega novi poganjek, nova rast hitro propadla zaradi gnilobe. To je še posebej velik problem pri orhidejah Oncidium, kjer je mlad poganjek na zastajajo?o vodo zelo ob?utljiv. V kolikor takšnem mlad poganjek propade, to lahko pomeni da se nova rast še vsaj tri mesece ne bo pojavila in bo zaradi tega jesensko cvetenje tudi veliko revnejše.

Klju? do vzpodbujanja nove rasti s pogostejšim zalivanjem je v tem, da zmanjšamo premore med posameznimi zalivanji, pri tem pa še vedno pazimo, da se orhideja in substrat dobro osušita. Z novo rastjo se bodo ta obdobja med zalivanji vedno bolj krajšala, dokler ne bomo rastlino zalivali tako pogosto, da bo uspešno rasla v novi sezoni.

V teh pozno zimskih dnevih že zelo nazorno lahko opazimo, da so dnevi s svetlobo vedno daljši in da je son?na svetloba vedno mo?nejša. To »opazijo« tudi rastline in na to se odzovejo z novo rastjo. Kljub temu, pa je svetlobe v mesecih kot sta januar in februar še veliko premalo, da bi bila lahko takšna mlada rast hitra. Tako je zaželeno da v teh mesecih nadaljujemo z dodatnim osvetljevanjem, ki ga najverjetneje tako nudimo orhidejam Phalaenopsis za uspešno cvetenje. To dodatno osvetljevanje v povezavi z vedno daljšimi in pogostejšimi son?nimi dnevi bo poskrbelo za dober odziv rastlin z novo rastjo.

Nova rast orhidej - prihaja pomlad Z daljšimi in son?no bolj intenzivnimi dnevi se pojavi tudi višja temperatura na mestu kjer oskrbujemo orhideje. Ta višja temperatura prav tako vzpodbudi v rastlini pozitivne procese, ki rastlino vzpodbudijo k novi rasti. Pri višjih temperaturah se kaj kmalu pojavijo razli?ne odebelitve na pseudobulbah orhidej, iz katerih se pojavijo novi rastni vrši?ki. V tem ?asu je nujno potrebno paziti, da ne prihaja do hladnih prepihov na mestu kjer imamo orhideje in da temperature ve? ne padajo pod 16 stopinj Celzija, saj to lahko deloma ali popolnoma ustavi rast orhideje do takšne mere, da lahko takšen nov poganjek tudi popolnoma zamre. To prav tako lahko potem vodi k zelo poznemu novemu odganjanju rastline in posledi?no slabšemu cvetenju rastline v jesenskem ?asu.
Z višjo temperaturo in tudi ve? svetlobe se substrat v katerem orhideja raste, vedno hitreje osuši. Tako moramo zalivati vedno bolj pogosto. En pojav za drugim tako pripomore, da bo orhideja v pomladanskem ?asu ?im prej pognala novo rast in bo nova rast ?im bolje napredovala in tako rastno sezono z najboljšimi pogoji za rast, ?im bolje izkoristila – nas pa tako razveselila z lepim cvetenjem v jeseni in zimi!

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information