Zanimivo - slovar pojmov

Obrazložitev navodil za vzgojoObrazložitev pojmov, ki jih bom uprabil pri navodilih za nego posamezne vrste orhidej


Osnovni podatki : v teh bom najprej navedel botani?no ime vrste orhideje, kot na primer Cattleya. Kot uvod bom to vrsto orhidej opisal, pri ?emer bom navedel njihov izgled, na?in življenja, posebnosti in podobne podrobnosti.


Temu bodo sledile slede?e rubrike:

Domovina: zelo pomemben klju? za pravilno nego, je vedeti od kod prihaja doti?na vrsta orhideje. Saj orhideje, ki prihajajo iz toplih Karibskih krajev imajo druga?ne potrebe po svetlobi, vlagi, temperaturi in vodi, kot pa orhideje iz hladno vlažnih podro?ij Andskih gorskih gozdov.

Obmo?je temperature: hladno, temperirano ali toplo. Ta navodila so povzeta iz osebnih izkušenj in so pogojena z domovino same rastline. Torej podal ne bom nobene to?ne temperature - samo približne. Zavedati se je tudi treba, da nekateri rodovi orhidej niso zastopani samo v enem temperaturnem obmo?ju ampak lahko tudi v ve?ih.

?as cvetenja: s tem podatkom bom navedel glavno sezono cvetenja nekega rodu, vrste ali hibrida. Podani pa niso podatki za trajanje cvetenja ali eventuelno ponovno cvetenje. Vsi podatki so podani le kot okvirni podatek, saj je cvetenje zelo odvisno od vzgoje, negovanja in kraja kjer orhideja raste. Pri nekaterih hibridih pa ?as cvetenja varira tako zelo, da ni možno podati niti okvirni ?as cvetenja. Takšen primer bi lahko bile nove vrste/hibridi phalaenopsisa, ki lahko prakti?no cveti skozi celo leto vedno znova, ?eprav osnovne vrste cvetijo le krajši ?as.

Barva cvetov: Naštete bodo vse barve, ki v dolo?enem rodu orhideje nastopijo.

Kraj rasti orhideje: v tem opisu bodo podane informacije, kot okvirni podatek o potrebi posamezne rastline po svetlobi, ki ga pa opisujemo z ozirom na kraj kjer raste ta rastlina v svoji domovini.

Tempreratura: s tem podatkom bom podal temperaturna nihanja med poletjem in zimo, kot tudi temperaturno nihanje med no?jo in dnevom, ki je ga orhideja izdrži oziroma je potrebno, da lahko orhideja zacveti ( seveda, ?e je bila primerno oskrbovana tokom rastne dobe ).

Voda: pod tem podatkom bom podal navodila za pravilno zalivanje, zra?no vlaženje ( prskanje z vodo ), kot tudi navodila za življensko pomembno zra?no vlažnost.

Gnojenje: pod tem podatkom bom podal navodila kdaj in kako pogosto je potrebno gnojiti.

Presajanje: pod tem podatkom bom podal navodila kdaj in kako pogosto naj si presajanja sledijo.

Substrat: Za?etnikom so priporo?eni že gotovi pripravljeni substrati, ki jih je možno kupiti, kjer obi?ajno prodajajo substrat tudi za ostale lon?nice. Vsekakor pa tudi za?etnikom priporo?am, da si sami spremenijo ta gotov substrat potrebi orhideje katero bodo sadili oziroma presajali. Saj tudi za naprednejše je tak gotov substrat dobra osnova za pripravo pravega substrata.

Razmoževanje: pod tem podatkom bom navedel metode, s katerimi lahko neki rod orhidej najuspešnejše razmožujemo.

Škodljivci in bolezni: pod tem podatkom bom navedel tipi?ne simptome neke bolezni za dolo?en rod. To?nejša navodila za boj proti temu pa je navedeno v poglavju "Napake pri vzgoji, škodljivci in bolezni". Pri nekaterih orhidejah bom pa zanimive posebnosti še povdaril.

Moj nasvet: v tej rubriki bom pa navedel moja opažanja, moj na?in vzgoje posameznega rodu, vrste, kaj deluje pri mojem na?inu vzgoje in kaj ne. Kakšne prakti?nosti sem razvil, da je lažje in na kakšne malenkosti je potrebno paziti, da orhideje vsako leto ponovno vzcvetijo.

STRUKTURA STRANI - prikaz vseh povezav na interneni strani orhideja.com

VZGOJA - vam ponuja osnovne informacije o negi, svetlobi, temperaturi, zalivanju, vlažnosti in substratu, ki jo potrebujejo orhideje

ZANIMIVO - vam podaja razli?na znanja o orhidejah, kot so mesta kjer rastejo orhideje, zgradba cveta, kako prepoznati cvetni poganjek, kje rastejo orhideje, o diše?ih orhidejah, kaj pove listje, razli?nih dogodkih na temo orhideje, slovar pojmov in pogosta vprašanja

2002-2020 © orhideja.com - vse pravice pridržane

Mi uporabljamo pi�kotke, da izbolj�ujemo na�o spletno stran in da izbolj�amo delovanje strani, ko jo uporabljate. Da izvete ve? o pi�kotkih ki jih uporabljamo in kako jih lahko izbri�ete preberite Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information